Łatwe do zrozumienia
W styczniu 2017

Pomocy! Znacie jakieś proste i łatwe wiersze? Takie pytanie rozlega się w Internecie jak Internet długi i szeroki. Jest to najczęściej głos uczniów, którzy wbrew własnym zainteresowaniom lub z powodu braku czasu na naukę literatury, chcą jakoś spacyfikować nauczyciela. I Internet odpowiada, podając rękę i skrótową interpretację wiersza, tekst i nazwisko autora. Tak ma być. Ja też wołam o pomoc, gdy nie wiem jak ugotować danie, dla mnie skomplikowane, dla innych łatwe.

Ale nie tylko dzieciaki mają problem ze zrozumieniem dzieł sztuki. Dziś przeczytałam alarmującą wiadomość, że cudzoziemcy mają kłopot ze zrozumieniem ostatniego filmu Wajdy. Pewnie już powstał post w necie – dla cudzoziemców: interpretacja filmu. Nie ma się co martwić.
Takie czasy, wszystko co wymagające głębszej refleksji, pracy intelektualnej, jest odrzucane. Nie ma czasu na dzielenie włosa na czworo. Pędzimy jak prezydent na stoku narciarskim.

Piszmy więc wiersze proste i od razu z interpretacją, na przykład w co drugim wersie. Nie będzie pytań w rodzaju: Ale o co jej/jemu chodzi?

Wpisałam hasło „proste wiersze” do sieci i Tata Google przysłał mi mnóstwo wierszy, zamieszczonych przez Internautów, z własnej woli. Oto wybrane:

1. Pisze Adek:

Nurtujące uczucie

Namąciłaś mi w głowie,
to te­raz mi odpowiedz
na py­tanie dość pros­te i łatwe:
Dlacze­go na mnie działasz,
tak, jak na­tura chciała,
ale wciąż za mną tęsknisz i szlochasz?

 2. Pisze Malusia 35:

 ***

Bo życie to nie tyl­ko pros­te dro­gi ,
czy łat­we wybory

to także za­wiłe zakręty
wy­boje, zdar­te kolana

potłuczo­ne Serca
i od­ro­bin­ki Nadziei na dłoniach …

z szuf­la­dy

dodając w przypisie:

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :)
(edycja przypisku oryginalna)

3. Pisze Misiek 45:

~~Dar losu~~

Chciałabym uciec gdzieś przed sobą
Od swoich myśli swoich pragnień
To nie jest wca­le ta­kie łatwe
Zbyt wiele py­tań wśród zagadnień

Uciec lecz dokąd trud­na sprawa
Bo tam gdzie ja-tam myśli moje
Cza­sem bez­bron­ne i dziecinne
Lecz zaw­sze walczyć […]

4. Pisze Inflammabilite:

Anihilacja

zniszcze­nie mo­jego ser­ca
było dla Ciebie tak łatwe
jak po­dar­cie niepot­rzeb­nej kartki
roz­darłeś je na małe kawałki
i rzu­ciłeś na stertę in­nych
niepot­rzeb­nych
zużytych uczuć i myśli
próbuję złożyć to co rozerwałeś
ale frag­menty już do siebie nie pasują
i ciągle zas­ta­nawiam się że
to może mo­ja wina
bo za szyb­ko Ci je oddałam

I cóż dodać? Tylko popłakać nad złamanymi sercami! Życzę wytrzymania do Walentynek.

Zofia Prysłopska

Kartka z kalendarza   sobota 21 stycznia 2017 » 
Imieniny
Agnieszki, Jarosława
Polecamy
34 zwycięzców naszego konkursu!
Komunikat! Zamykamy na czas nieokreślony konkurs "strumieni". Wszystkie wiersze są dostępne w serwisie w zakładce Konkurs. A wszyscy zwycięzcy w linku powyżej.
Lipa Czarnoleska
Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej