Dekalog Początkującego Poety

Dekalog, czyli dziesięć przykazań. Dekalog Początkującego Poety jest dokumentem oczekiwanym, obiecanym. Nie pokusiliśmy się o samodzielne napisanie przykazań, choć wiele dobrych rad mamy w głowach i nawet już na końcu języka. Pani Prezes była prawie gotowa z robotą, lecz tabliczki zostały potłuczone w czasie pamiętnych wichrów styczniowych.

A bardzo lubimy wszystkich początkujących poetów, tak bardzo nawet, że chcemy dla nich Dekalogu jeszcze piękniejszego i mądrzejszego niż pierwotnie planowany. Zwróciłyśmy się więc ufnie do wielu znakomitych poetów, krytyków literackich, profesorów lingwistyki z prośbą o darowanie naszym skromnym, pochowanym w szufladach razem ze swoimi utworami, amatorom twórczego słowa, jakiejś życzliwej rady lub wskazówki. Tak bezinteresownie. Pomyślałyśmy, że tacy wielcy fachowcy mają na co dzień mądre przykazania w swych głowach, a nie stracą na prestiżu, jeżeli przychylnie spojrzą na tych malutkich.

Czekamy na odpowiedzi, mamy kilka obiecanych, a parę osób już nawet odpowiedziało. Pierwszy był ks. profesor Jerzy Szymik, wspaniały poeta i myśliciel, którzy oprócz rad, ofiarował nam błogosławieństwo.

Dziękujemy!

Dekalog Początkującego Poety będzie się składał z przykazań 10 życzliwych poetów i teoretyków literackich. Obok jest lista autorów przykazań, prosimy kliknąć w linka, wejść na rozwinięcie, a także sprawdzić informacje o autorze.

A nawet jak jesteście zdania, że wiecie lepiej, lub nie chcecie, by was pouczano, to warto wiedzieć, co się odrzuca. Pisać po swojemu w każdym przypadku.

Odwagi!

ZoP