31.03.2011 Redaktor

O nas

Informacje podstawowe

Wydawcą portalu Strumienie.eu jest Prezes Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, które powstało w 2006 roku.

Stowarzyszenie jest w trakcie przekształcania w stowarzyszenie zwykłe. Celami Stowarzyszenia były:

• upowszechnianie poezji i prozy w ich wielorakiej formie i funkcji społecznej;
• jednoczenie ludzi posiadających pasję twórczą, nieprofesjonalistów;
• popularyzacja stylów i form poetyckich oraz prozatorskich świata;
• propagowanie idei poezji, jako uniwersalnego języka;
• propagowanie poezji i prozy jako środka terapeutycznego;
• wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą;
• reprezentowanie artystów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, organami, przedsiębiorstwami i wydawcami.

Stowarzyszenie realizowało swe cele poprzez:

• organizowanie spotkań, festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów i konkursów wykonawczych;
• prowadzenie witryny internetowej jako narzędzia promocji poezji i prozy, poetów i prozaików, wymiany doświadczeń i informacji, poradnictwa merytorycznego;
• działalność wydawniczą;
• wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej;
• wywieranie wpływu na działalność instytucji organizujących życie kulturalne;
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach działającymi w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami;
• ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia;
• pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele;
• inne działania związane z wyżej wymienionymi.

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

Adres portalu strumienie.eu: ul. Sportowa 29 51-149 Wrocław

STRUMIENIE.EU, wpisane do rejestru dzienników i czasopism w dniu 23 marca 2010 roku przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, otrzymując numer 282 w rejestrze.• Redaktor naczelny – Zofia Prysłopska
W składzie redakcji są:

• Redaktor I – Maria Suchecka
• Redaktor II – Krystyna Susabowska
• Redaktor III – Lidia Katarzyna Komsa
• Redaktor techniczny – Anna PrysłopskaKartka z kalendarza   czwartek 25 lutego 2021 » 
Imieniny
Cezarego, Donata, Wiktora
Polecamy
34 zwycięzców naszego konkursu!
Komunikat! Zamykamy na czas nieokreślony konkurs "strumieni". Wszystkie wiersze są dostępne w serwisie w zakładce Konkurs. A wszyscy zwycięzcy w linku powyżej.