31.03.2011 Redaktor

O nas

Informacje podstawowe

Wydawca portalu Strumienie, czyli Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej powstało w 2006 roku.

Celami Stowarzyszenia są:

• upowszechnianie poezji i prozy w ich wielorakiej formie i funkcji społecznej;
• jednoczenie ludzi posiadających pasję twórczą, nieprofesjonalistów;
• popularyzacja stylów i form poetyckich oraz prozatorskich świata;
• propagowanie idei poezji, jako uniwersalnego języka;
• propagowanie poezji i prozy jako środka terapeutycznego;
• wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą;
• reprezentowanie artystów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, organami, przedsiębiorstwami i wydawcami.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

• organizowanie spotkań, festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów i konkursów wykonawczych;
• prowadzenie witryny internetowej jako narzędzia promocji poezji i prozy, poetów i prozaików, wymiany doświadczeń i informacji, poradnictwa merytorycznego;
• działalność wydawniczą;
• wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej;
• wywieranie wpływu na działalność instytucji organizujących życie kulturalne;
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach działającymi w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami;
• ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia;
• pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele;
• inne działania związane z wyżej wymienionymi.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres:

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ulica Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra.

STRUMIENIE.EU, wpisane do rejestru dzienników i czasopism w dniu 23 marca 2010 roku przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, otrzymując numer 282 w rejestrze.Skład redakcji:

• Redaktor naczelny – Zofia Prysłopska
• Redaktor I – Maria Suchecka
• Redaktor II – Krystyna Susabowska
• Redaktor III – Lidia Katarzyna Komsa
• Redaktor techniczny – Anna Prysłopska

*Statut PortaluKartka z kalendarza   środa 18 października 2017 » 
Imieniny
Bogumiły, Juliana, Łukasza
Polecamy
34 zwycięzców naszego konkursu!
Komunikat! Zamykamy na czas nieokreślony konkurs "strumieni". Wszystkie wiersze są dostępne w serwisie w zakładce Konkurs. A wszyscy zwycięzcy w linku powyżej.