Weimar


Wikipedia 22.03.2020

Artykuły na temat tego zdjęcia:
•  NIEDZIELNA CISZA (22.03.2020)