Jacek Daniluk, Jego śladem


M. Suchecka 22.09.2007

Artykuły na temat tego zdjęcia:
•  Jak rodzi się poeta? (22.09.2007)