Strona Główna > Publikacje > Ogłoszenie o konkursie na opowiadanie inspirowane utworami Gerharta Hauptmanna
21.05.2012 Redaktor

Ogłoszenie o konkursie na opowiadanie inspirowane utworami Gerharta Hauptmanna

Zachęcamy do udziału! Będą nagrody!

I JELENIOGÓRSKI KONKURS NA OPOWIADANIE INSPIROWANE UTWORAMI GERHARTA HAUPTMANNA, W KTÓRYCH NATURALIZM ŁĄCZY SIĘ Z SYMBOLIZMEM RELIGIJNO-ROMANTYCZNYM

KONKURS JEST ORGANIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW ROKU HAUPTMANNOWSKIEGO I MA NA CELU ZAINTERESOWANIE CZYTELNIKÓW TWÓRCZOŚCIĄ NOBLISTY

REGULAMIN

Założeniem konkursu jest publikacja w formie książkowej krótkich form literackich, w których w formie fantastyczno-baśniowej zawarte będą treści symboliczne i romantyczne.

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej. Konkurs wspiera finansowo Miasto Jelenia Góra w ramach dotacji z puli „kultura”.

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, konkurs jest otwarty, oddzielnie nagradzani będą uczestnicy w kategorii młodzieżowej (młodzież licealna) i dorosłej (dla przejrzystości – powyżej 19 lat – po ukończeniu liceum).

3. Na konkurs należy przysłać jedną pracę, do 10 stron maszynopisu formatu a4 lub do 15000 znaków (10 x 1500), której treść będzie w dowolnej formie nawiązywać do dramatu G. Hauptmanna pt. „Zatopiony dzwon”, w tłumaczeniu Jana Kasprowicza. Utwór będzie dostępny w formie cyfrowego zapisu i dołączony do Regulaminu, przesyłany na życzenie osobom zainteresowanym – tylko drogą mailową. Zalecamy też przeczytanie dramatu pt. „Złota harfa”, akceptowane będzie nawiązanie w nadesłanej pracy i do tego utworu, który jednak nie będzie załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

4. Pracę należy przesłać lub przekazać w 1 egzemplarzu wydruku komputerowego i na nośniku cyfrowym (CD, DVD lub pendrive) albo w trzech egzemplarzach maszynopisu w nieprzekraczalnym terminie 15 lipca 2012 roku.

5. Pracę należy podpisać godłem, dopisując jednocześnie kategorię: UCZEŃ lub DOROSŁY.

6. W oddzielnej, zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy zamieścić na kartce swoje imię, nazwisko, adres, adres mailowy lub kontakt telefoniczny oraz oświadczenie, że nadesłany tekst jest pracą autorską, że nie był nigdzie dotychczas publikowany, a także że uczestnik przeczytał regulamin i akceptuje jego postanowienia.

7. Spośród nadesłanych prac jury, powołane przez organizatora wybierze najlepsze utwory oraz przyzna ich autorom nagrody pieniężne i wyróżnienia. Werdykt jury oceniającego utwory jest jednoznaczny i niepodważalny.

8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień  nastąpi w czwartym kwartale 2012 roku w Muzeum G. Hauptmanna w Jagniątkowie. Organizator nie pokrywa uczestnikom kosztów dojazdu i diet.

9. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane  w jubileuszowym wydaniu  książkowym Roku  Hauptmannowskiego.

10. Prace należy przysłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia, ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem:

Konkurs na opowiadanie/Uczeń lub Konkurs na opowiadanie/Dorosły, można też  przekazać osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 501786595, 697636756 lub mailowo pisząc na adres kontakt@strumienie. eu

Dofinansowano ze środków Miasta Jelenia Góra

Komentarze użytkowników

Na razie brak komentarzy na ten temat...

Aby dodać własny komentarz, musisz się zalogować »Obrazek niżej podpisany

JG
JG
Kartka z kalendarza   czwartek 25 lutego 2021 » 
Imieniny
Cezarego, Donata, Wiktora
Polecamy
34 zwycięzców naszego konkursu!
Komunikat! Zamykamy na czas nieokreślony konkurs "strumieni". Wszystkie wiersze są dostępne w serwisie w zakładce Konkurs. A wszyscy zwycięzcy w linku powyżej.