Nowy tom utworów Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej

21.09.2014 Redaktor

polecamy!

Obrazek niżej podpisany
Utwory wybrane WSZ
n
Okładka Utworów wybranych

Utwory wybrane

(poezja i proza)

© Copyright by Wiesława Siemaszko-Zielińska, 2014

Wydawca:

Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

Fotografie:

Krystian Zieliński

Zdjęcie autorki:

Izabela Fortuna

Książkę wydano z dotacji

Miasta Jelenia Góra

ISBN 978-83-61133-98-8

Druk i oprawa:

GS MEDIA. SZYBKI DRUK CYFROWY

Informacja o książce: „Utwory wybrane” Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej

Książka składa się z III rozdziałów. W swojej treści zawiera Poezję, Prozę oraz Utwory nowe (poezja i proza). Obejmuje wybraną poezję i prozę ze wszystkich dotychczas wydanych przez autorkę książek poetycko-prozatorskich. Zawiera też fragmenty recenzji (które pojawiają się po każdej prezentowanej książce), pisanych przez uznanych krytyków literackich na przestrzeni kilku lat. Poezja, różnorodna pod względem formy i treści dotyka spraw uniwersalnych: są to wiersze inspirowane tematyką górską, mówiące o przemijaniu, ulotności zdarzeń, dedykowane najbliższym i nieżyjącym twórcom, utwory traktujące o samym procesie tworzenia, inspiracjach twórczych oraz odsłaniające w subtelny sposób przedmiot doznań podmiotu lirycznego. Proza oscyluje zaś wokół tematów i spraw międzyludzkich, relacji między kobietą, a mężczyzną w fikcyjnym świecie przedstawionym. Książkę dopełniają artystyczne fotografie Krystiana Zielińskiego.

Jeden wiersz, na smak:

Jak przyczajony ptak

Tylko się zdaje
że nie dostrzegam
niedokończonych słów
nadziei
w locie ptaka
gestu wzruszenia
rąk pomysłów
zbyt pełnych
oczu zdziwionych
cienia który
się skrada jak
w rozpostartych skrzydłach wierszy

Zobacz zdjęcia jako osobne strony: Okładka Utworów wybranych * i jej ostatnia strona z podobizną autorki