cosik, ktosik!?... PRZEKORKI

12.01.2013 Lidia Katarzyna Komsa

tajemniczego poznańskiego ŻurAsa

Obrazek niżej podpisany
z
Cosik, ktosiki!? Przekorki

żurASpoznański - ,,cosik, ktosik!?... PRZEKORKI”

 To już druga porcja poezji Andrzeja Żurek w formie książkowej, która trafia do rąk czytelnika. Ja już jestem w jej posiadaniu. Wiersze dość krótkie, zwięzłe w swej formie, zawierające wartościowe treści jak napar dobrej herbaty pitej w zimowy mroźny dzień.

Z przyjemnością kilkakrotnie przeczytałam książeczkę opatrzoną ciekawym, niespotykanym wstępem i reprodukowanymi pracami Artysty. Niektóre z nich znam już na pamięć i uśmiecham się, gdy w wirze obowiązków niefrasobliwa przekorka zaprzątnie mi umysł.

A oto jedna z nich:

bez echa

aktor

swe serce wyciągnął

na scenie

-wezwano chirurga!

żadne to wrażenie…

Nie znam terminu promocji tomiku, ten który posiadam wraz z dedykacją, otrzymałam przesyłką pocztową od Autora. A więc wypatrujmy…, a może będą w bibliotekach i księgarniach?

A oto metryczka książki:

Copyright by Andrzej Żurek, 2012

Wydawca:

Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

www.strumienie.eu

Projekt:

Andrzej Żurek

Redakcja:

Maria Suchecka

Korekta :

Lidia Komsa

Nakład  400 egz.

ISBN 978-83-61133-18-6

Druk i oprawa:

GS MEDIA. SZYBKI DRUK CYFROWY

Zobacz zdjęcia jako osobne strony: Cosik, ktosiki!? Przekorki