Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

red., 18-01-2018

Uwaga! Ważne!

Likwidatorzy Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej informują o rozpoczęciu z dniem 11 grudnia 2017 likwidacji Stowarzyszenia. Fakt rozpoczęcia likwidacji Stowarzyszenia został wpisany do rejestru KRS w dniu 16.01.2018 ( Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Sygn.Akt WR.IX NS -REJ.KRS/9017/08/791).

Likwidatorzy wzywają wszystkich do zgłaszania ewentualnych roszczeń finansowych do Stowarzyszenia w terminie do 14 dni od ukazania się informacji.

Józef Zaprucki


Adres artykułu: http://www.strumienie.eu/article/ogloszenie-o-likwidacji-stowarzyszenia-w-cieniu-1317.html
Copyright © 2006-2015 by Zofia Pryslopska