Zebranie Walnego Zgromadzenia 19 listopada

Józef Zaprucki, 25-10-2018

dot. likwidacji Stowarzyszenia

Likwidatorzy Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej wzywają wszystkich członków na Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie odbędzie się w Jeleniej Górze 19 listopada 2018 r. w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. K. Trzcińskiego 12 w kawiarni „Muza” o godz. 16.30.

 

Porządek Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania,

2. Przyjęcie porządku zebrania,

3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta,

4. Podjęcie decyzji w sprawie sposobu głosowania,
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej,

6. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia

7. Sprawozdanie na dzień zakończenia likwidacji Stowarzyszenia,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia procesu likwidacji i przyjęcia sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji Stowarzyszenia,

9. Zamknięcie zebrania

W przypadku braku kworum na godz 16,30 ustala się drugi termin walnego zgromadzenia na godz 16,45 w tym samym miejscu.


Adres artykułu: http://www.strumienie.eu/article/zebranie-walnego-zgromadzenia-19-listopada-1316.html
Copyright © 2006-2015 by Zofia Pryslopska