Co jest ważne nad Tamizą, wiersze nadesłane

15.01.2011 red

Nadesłała: MagdalDust

Więcej z etykietką: wiersze nadesłane

Wiersz na temat tego co w życiu jest ważne i  kto jest najważniejszy

Inaczej

Piszę inaczej
bo inaczej czuję
Inaczej żyję
Inaczej rozumiem

Moje marzenia
są jak fale Wisły
chociaż mieszkam
blisko Tamizy

Każdego dnia tonę
w poplątanych myślach
o moich życiowych celach
Cieszę się świeżością mojej duszy
Ona kołysze się
na London Eye
i siedzi na wskazówce
Big Bena

Nauczyłam się-
Ważne są marzenia
Ważne- doświadczenia
i najważniejsza osoba
w moim życiu
to ja