Trzeba się pośpieszyć! Konkurs jest!

26.06.2020 Redaktor

NURT z Lubania w apogeum działania!

Obrazek niżej podpisany
Wieża Bracka dla małych gości

Dolnośląska Grupa Literacka NURT we współpracy z Klubem Liderów Młodzieżowych w ramach projektu "Miastu na urodziny- 800-lecie Lubania ONLINE" organizuje konkurs literacki na wiersz lub krótką prozę, w której Lubań znajdzie się w głównej roli lub tylko jako tło, ale się pojawi. Zapraszamy do konkursu osóby piszące (amatorów i profesjonalistów) w różnym wieku (dzieci i młodzież oraz dorośli). Nadesłane prace zostaną ocenione przez niezależne jury i zostaną przyznane dyplomy i upominki rzeczowe. Prócz tego jurorzy zakwalifikują część prac do publikacji, która będzie wydana na podsumowanie projektu i będzie stanowiła swoistą laurkę na urodziny miasta. Każdy autor otrzyma książkę gratis.
Projekt jest skierowany do osób zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Więcej informacji na stronie internetowej Lubania.

http://luban.pl/artykul/115763/konkurs-literacki-na-800-lecie-lubania?fbclid=IwAR3QQ0tCjtQA6PY0EJPYloYeM9Al4q86yOU-sKCo2HrQrsR_V9zfg2U_VHo

NURT to grupa aktywistów literackich, która bardzo mi imponuje. Grupa, która ma spore osiągnięcia, a tworzą ją ludzie, wspaniale ze sobą współpracujący, co jest rzadkością w grupach artystycznych. Każdy z artystów zwykle woli tworzyć indywidualnie, do grupowego kreowania dzieł sztuki ma stosunek niechętny. Choć było w historii sztuki wiele aktywnych towarzystw twórczych, zwykle opierały się jednak na jednym przywództwie (autorytecie) i w gruncie rzeczy wspólnie to tylko ucztowali.

NURT i STRUMIENIE to przecież pokrewne zjawiska przyrodnicze. I Strumienie bez NURTU giną, znikają w piasku.

Zobacz zdjęcia jako osobne strony: Wieża Bracka dla małych gości