Inny Świat, opowiadania

15.07.2014 Redaktor

Zbiór opowiadań. Almanach

Obrazek niżej podpisany
Inny świat spis autorów
z
Inny świat

Copyright 2014 by Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

Wydawca: Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

Redakcja: Robert Bogusłowicz, Grażyna Domagalska, Maria Suchecka

Projekt: Zofia Prysłopska

Korekta: autorzy
Nakład 130 egz.

ISBN 978-83-61133-86-5

Wydanie I

Druk i oprawa:
GS MEDIA. SZYBKI DRUK CYFROWY

Spis treściHalina Burkowska
Gdzie oczy poniosą ……… 16

Grażyna Domagalska
Ucieczki ………………………. 19

Dagmara Drab
Kropek po latach ………… 25

Ewa Gut Dąbrowska
Rysa …………………………….. 30

Alfreda Dziedzic
Majowe wakacje od codzienności …………… 33

Anna Hercik
Kochać to znaczy powstawać …………………… 39

Lidia Katarzyna Komsa
Podszepty wiosny ………… 43

Wojciech Kołodziejczyk
Urokliwe przypadki życia w nadmorskim kurorcie … 47

Józef Krawiec
Lek na kariteatrofię ……. 54

Urszula Musielak
Powrót …………………………. 59
Danuta Mysłek
Ostatnie chwile na ujście z życiem… ……. 64

Halina Paś
Ucieczka od rzeczywistości …………. 73

Ewa Pelzer
Do nas należy wybór drogi życia …………………… 78

Bożena Pest
Tajemnica zmiany losu … 83

Izabela Rochnowska
Przyjdź do mnie we śnie . 88

Maria Suchecka
Milcząca ……………………… 93

Józef Zaprucki
Ucieczka w nadprzestrzeń

Zobacz zdjęcia jako osobne strony: Inny świat * Inny świat spis autorów