Haiku porannych stokrotek Krystyny Sławińskiej

28.07.2011 Redaktor

Przedstawiamy naszą nową publikację z serii miniatur i zachęcamy do zapoznania się z całością

Obrazek niżej podpisany
z
Okładka po rozłożeniu, strona tytułowa i tył

Marcie i Marianowi Szczykulskim

Niech Wam się spełniają marzenia!

Wrocław 2011

Copyright by Krystyna Sławińska, Wrocław 2011

Wydawca:

Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

www.strumienie.eu

Redakcja:

Krystyna Sławińska

Projekt i ilustracje:

Zofia Prysłopska

Na okładce wykorzystano zdjęcie Renaty Łysik

http://www.lilrenia.daportfolio.com/

Wydanie I

ISBN: 978-83-61133-45-2

Druk i oprawa:

GS MEDIA, Wrocław

łąkę w stokrotki
przystraja hojna wiosna
brzęczą kosiarki

jabłonka w bieli -
brzęczy szczęśliwy truteń
nektarem syty

wspomnienie cienia
podskórny krzyk korzeni
parzący asfalt

trzy szare wróble
lśni ośnieżona gałąź
w promieniach słońca

śpi Dar Pomorza
schłostane wiatrem żagle
dziś eksponaty

gwarny Długi Targ
na trójzębie Neptuna
strudzony gołąb

terminal w Gdyni
tir za tirem - podpłynął
kontenerowiec

na Westerplatte
groby liśćmi otula
kolejny wrzesień

sierpniowa plaża
głęboko pod polarem
skąpe bikini

umarło drzewo
nagie suche konary
darmo deszcz pieści

Zobacz zdjęcia jako osobne strony: Okładka po rozłożeniu, strona tytułowa i tył