Debiut Haliny Burkowskiej

24.09.2014 Redaktor

poetka zawieszona między niebem a ziemią

Obrazek niżej podpisany
Między niebem a ziemią
n
Okładka Między niebem a ziemią

Między niebem a ziemią

Wydawca : Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

Redakcja: Maria Suchecka

Zdjęcia na okładce i wewnątrz: autorka

ISBN  978-83-61133-90-2

Wydanie I

Druk i oprawa:

GS MEDIA. SZYBKI DRUK CYFROWY


Do Czytelników

W ósmym roku swojej działalności Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej oddaje do rąk Czytelników siedemdziesiątą dziewiątą pozycję wydawniczą, którą jest dwudziesty szósty debiutancki tomik. Powtarza się pewna prawidłowość –Autorka przeżywa literacki debiut w porze jesieni życia. Wiadomo, że w naszych realiach długo czekałaby na wydanie swoich wierszy, jako że najchętniej drukowany jest dorobek autorów dobrze znanych na rynku wydawniczym, który daje gwarancję rychłego zysku. Stowarzyszenie jest organizacją non profit, a zatem priorytetem jego działalności nie jest zysk, ale stworzenie szansy tym , którzy na druk swojej twórczości zasługują, choć, jeszcze nie mieli okazji przebić się na rynku wydawniczym.

Nasza dwudziesta szósta debiutantka , Halina Burkowska, na swój sposób jest istotą renesansową. Z wykształcenia jest fizykiem, a zawód ma podwójny – była nauczycielką, a jest rybakiem, gdyż z mężem Stanisławem prowadzi hodowlę ryb w urokliwie położonych i perfekcyjnie zagospodarowanych stawach. Wrażliwość humanistki pozwala jej postrzegać cała urodę podizerskiej ziemi, chłonąć dźwięki i zapachy, które rodzi natura, napawać się rozmaitością barw dziko rosnących roślin i ogrodowych kwiatów, posadzonych ręka Haliny na skarpach przy tafli wody.

Wykonywany zawód nauczycielki pozwolił Autorce poznać trudne problemy społeczne, zwłaszcza zagubienie dzieci, opuszczonych przez rodziców, którzy udali się na emigrację zarobkową. Blisko dwudziestoletni okres pracy za naszą zachodnią granicą wzbogacił doświadczenia Autorki. Zanim biegle opanowała język, by i w Niemczech uczyć w szkole, imała się różnych zawodów. Wszystko to wzbogaciło Jej widzenie zawiłości świata, a zarazem dostarczyło twórczych inspiracji. Wiersze Haliny Burkowskiej są albo opisem cudów natury i relacji, jakie wiążą człowieka ze światem roślin i zwierząt, albo wyrazem zatroskania tym wszystkim, co czyni niełatwym los człowieka. Pisząc z potrzeby serca, pisząc dla uwolnienia napięć  i zachwytów, Halina Burkowska bez podręcznikowych i recenzenckich podpórek pomieszcza w tym zbiorze lirykę opisową, osobistą, refleksyjną i społeczną. Do rąk czytelników trafia tomik, który mówi o tym, że warto zatrzymać się choć cna chwilę między niebem a ziemią, by doznać zachwytu cudami natury, poczuć radość istnienia i zadumać  się nad własnym przeznaczeniem.

Maria Suchecka

Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

Zobacz zdjęcia jako osobne strony: Okładka Między niebem a ziemią * Między niebem a ziemią