Rozstrzygnięcie XII konkursu Strumieni!

01.06.2009 Redaktor

Wiwat Stokrotka!

Witamy wszystkich, nawet tych, którzy nie głosowali, bo wiosna pobudziła ich zmysły i umysły na tyle, by mniej czasu spędzali przed komputerem. Tak jest i wtedy, gdy poziom jest wyrównany, a temat już przeżyty wielokrotnie. Mnie wiosna zawsze zauroczy, zaskoczy i odrodzi.
Stokrotko porusz dusze poetyckie, aby urodziły wiersze interesujące, kontrowersyjne, niech się zaczną poeci spierać i walczyć środkami literackimi.

Całkiem dobry wynik osiągnęły Keira i ANI, uzyskując tę samą ilość punktów.
Dziękujemy wszystkim za nadesłanie wierszy, a w swoim i autorów imieniu dziękujemy jeszcze cieplej wszystkim głosującym. Nie zapominajcie o nas, bo Wasze głosy bardzo nas dowartościowują.

Prezentujemy zwyciężczynię:

Temat: Wiosna

Nadesłała: Stokrotka

ZACHWYT

Podziwiam świat
W kolorach zieloności
Podziwiam świat
Gdy wiosną się rozgości

Gdy każdy krzew
Barwami kwiatów tonie
Zalotnik wiatr
Pachnąco śpiewa o niej

To rodzi świat
Swe życie z łona ziemi
Cudowny kształt
Stajemy zachwyceni

Czarowna moc
Czary życia odprawia ...
I mimo woli
Tym zachwytem się zbawiasz.