Wiersze W.S. Merwina, tegorocznego zdobywcy "pulitzera"

01.05.2009 Zofia Prysłopska

Moje tłumaczenie, może pierwsze w Polsce?

Wiersze pochodzą z internetu, są dostępne. To trudne wersy, dlatego będę wdzięczna za ewentualne korekty.

The Animals

by W. S. Merwin

All these years behind windows
With blind crosses sweeping the tables

And myself tracking over empty ground
Animals I never saw

I with no voice

Remembering names to invent for them
Will any come back will one

Saying yes

Saying look carefully yes
We will meet again

W. S. Merwin, “The Animals” from The Second Four Books of Poems (Port Townsend, Washington: Copper Canyon Press, 1993). Copyright © 1993 by W. S. Merwin. Reprinted with the permission of The Wylie Agency, Inc.

Source: The Second Four Books of Poems (1993)

Zwierzęta

W. S. Merwin

Wszystkie te lata z drugiej strony okien
Ślepymi krzyżami rozstawiając stoły

I sam tropiąc ślady na tej pustej ziemi
Nigdy nie widziałem zwierząt

Sam bez prawa głosu

Szukając w pamięci imion by je nazwać
Czy wrócą czy jeden zechce

Mówiąc tak

Mówiąc patrz uważnie tak
Wiem znowu się spotkamy

REMEMBERING

There are threads of old sound heard over and over
phrases of Shakespeare or Mozart the slender
wands of the auroras playing out from them
into dark time the passing of a few
migrants high in the night far from the ancient flocks
far from the rest of the words far from the instruments

Wspominanie

Wciąż żyją wątki dawnych brzmień
wersy Szekspira lub Mozarta które
figlarne różdżki jutrzenek rzucają
w erę ciemności prowadząc kilku
nomadów późnym wieczorem z dala od opuszczonej
gromady daleko od reszty słów i tamtych instrumentów

________________________________________
Copyright© 1997 by The Atlantic Monthly Company. All rights reserved.
The Atlantic Monthly; April 1997; Three Poems; Volume 279, No. 4; page 103.